Minipilotit ovat avustuksia, jotka ovat suunnattuja kokeelliseen, uudentyyppiseen toimintaan. 

Minipilotteja on myönnetty kaupungissamme vuodesta 2011 lähtien ja ne liittyvät kaupungin tavoitteisiin. Kaupunginhallitus on julistanut vuoden 2018 kuvataiteiden teemavuodeksi.

Vuoden 2018 minipilottien tulee kohdentua kuvataiteeseen ja kuvalliseen ilmaisuun sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 20.9.2017 päätöksen mukaisesti.

Minipilotteja voi hakea sähköisellä lomakkeella ja päätöksen piloteista tekee sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Minipilotin myöntämisen kriteerit

Minipilotit ovat avustuksia, jotka ovat suunnattuja kokeelliseen, uudentyyppiseen toimintaan.

Kuka voi hakea?

Minipilotteja voi hakea ryhmä, jossa on mukana vähintään kaksi toimijaa, hakemukselle on kuitenkin eduksi jos toimijoita on enemmän.

Yhtenä toimijana tulee olla yhdistys/järjestö, jonka tilille avustus maksetaan. Mukana voi olla myös yrityksiä, oppilaitoksia, seurakuntia tai yksityishenkilöitä.

Kuinka suuri pilottiraha on?

Minipilotiksi hyväksytty toiminta saa maksimissaan 500 euron kerta-avustuksen Hämeenlinnan kaupungilta. Avustuksella voi maksaa esim. palkkion, tarjoiluja, tarvikkeita tai muuta vastaavaa, mitä pilotti tarvitsee onnistuakseen. Minipilotista on tehtävä raportti.

Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

Miten haen minipilottia?

Minipilottia voi hakea ympäri vuoden. Minipilotteja myönnetään määrärahojen puitteissa eli kun määrärahat on käytetty, minipilotteja ei enää myönnetä.

Lisätietoja antaa Päivi Joenmäki,  puh. 03 621 2382

Viimeksi muokattu: 17.10.2018