Ikäihmisten palveluneuvonta Kastellissa

  • Ikäihmisten palveluiden yleinen neuvonta
  • Kylmäaterioiden palveluneuvonta

Yhteystiedot

Palveluneuvojat Riitta Heino tai Sari Koskinen
puh. (03) 621 3103 

Katso poikkeukset aukioloajassa.

Lisätietoja

Lisätietoja ikäihmisten palveluista

Asiasanat: ikäihmiset, Kastelli
Viimeksi muokattu: 30.8.2018