Ahveniston koulu

Rakennusten kuntotutkimukset alkuvuodesta 2015

Linnan Tilapalvelut on teettänyt WSP Finland Oy:n kanssa Ahveniston koulun F-, G-, H- ja J-siipiä sekä E-rakennusta koskevat kuntotutkimukset. Syynä tutkimusten aloittamiseen olivat aiemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta tehdyt riskiarviot ja koulun henkilöstöltä tulleet oireilmoitukset, jotka saattavat viitata sisäilman laatuongelmiin.

Tutkimuksen loppuraportti (lukuun ottamatta pölylaskeumanäytteiden tuloksia) on valmistunut ja se pitää sisällään laajan ilmanvaihdon kuntotutkimuksen sekä rakenne- ja kosteusteknisiä tutkimuksia.

Päärakennus (F, G, H, J –siivet)

Tutkimuksessa havaittuja asioita:

 • viemärin tuuletusputkistossa on puutteita, saattaa johtaa hajuja yläpohjan tuuletustilaan (J)
 • vesikaton valokatteet muodostavat yläpohjaan vuotoriskejä (G)
 • ikkunarakenteiden ja ulkoseinän tilkkeissä (pellavariveet) on mikrobivaurioita (F), joista on mahdollista kulkeutua tietyissä paineolosuhteissa mikrobeja myös hengitysilmaan (luokkatilojen sisäilmanäytteet kuitenkin hyvin puhtaat mittaushetkellä)
 • vinojen sisäkattojen osuuksilla on yläpohjarakenteiden tuulettumispuutteita (osa jo korjattu)
 • rakennuksen ilmatiiveys lähinnä yläpohjien osalta on erittäin huono ja on mahdollista, että eristekuituja pääsee kulkeutumaan yläpohjista hengitysilmaan (pölylaskeumanäytteet eivät ole vielä valmistuneet)
 • rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä oli hyvin likainen ja puutteellisesti huollettu (puhdistettu ja huollettu, viikko 8-10/2015)
 • maanpintojen muotoilussa, vesien hallitussa keräämisessä ja sokkelien vesierityksessä on puutteita

E-rakennus

Tutkimuksessa havaittuja asioita:

 • vinojen sisäkattojen osuuksilla on tuulettumisongelmia (pääosin vastaavia rakenteita kuten päärakennus)
 • rakennuksen ilmatiiveydessä lähinnä yläpohjan ja ulkoseinäliittymien osalla on puutteita
 • vesien hallitussa keräämisessä/pois johtamisessa ja sokkelien vesierityksessä on puutteita
 • maanpintojen muotoilu ja istutukset ovat riski sokkelirakenteen ja ulkoseinään alaosien kuivana pidolle

Tehtyjen tutkimusten tueksi kaupungin sisäilmatyöryhmä on antanut suosituksen ottaa lisänäytteitä runkorakenteiden alaohjauspuun kunnosta niillä osioilla, joissa runkorakennetta (puurunkoa) ei ole vielä korotettu lattiatasoon. Tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus selvittää runkorakenteiden nostokorjauksen kiireellisyys. Riskirakenteena kyseinen korjaustoimenpide tulee joka tapauksessa jollain aikavälillä tehtäväksi. Linnan Tilapalvelut on käynnistänyt em. lisätutkimusten teettämisen sisäilmatyöryhmän suosituksen pohjalta.

Sisäilmatyöryhmä käsittelee Ahveniston koulun tilannetta tarkemmin kokouksessaan ti 14.4.2015.

Koulun henkilöstölle ja oppilaiden vanhemmille/huoltajille järjestetään infotilaisuudet ke 15.4. klo 14:45 (henkilöstö) ja klo 18 (vanhemmat).

Asiasanat: ahvenisto, sisäilma
Viimeksi muokattu: 10.4.2015