Hauhon yhtenäiskoulun rakenne- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kuluneen talven 2015 aikana Hauhon yhtenäiskoululla on tehty rakenne- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia. Tutkimukset on suorittanut WSP Finland Oy Linnan Tilapalvelut –liikelaitoksen konsulttina.

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut muutamiin koulun tiloihin kohdistunut henkilöstön mahdollinen sisäilman laatuongelmaan liittyvä oireilu, jonka syytä tutkimuksella on ollut tarkoitus selvittää.

Oppilaiden oireilua kaupungin sisäilmatyöryhmän tai Linnan Tilapalvelujen tietoon ei ole tullut.

Tutkimuksessa havaittuja asioita:

  • alapohjien kosteudet ovat hyvällä tasolla (tärkeää, koska tiloissa pääosin linoleum-pinnoite)
  • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (voc) tasot ovat pääosin normaaleissa rajoissa, mutta yksittäisten poikkeamien osalta tilannetta on tarkasteltava lisää (bentsoehappo)
  • rakennuksen ikkunalinjoilla (välitäytteissä) ei tutkimusotannan perusteella ole käytetty ilman-/höyrynsulkua
  • rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitotaso ei täytä puhtaalle sisäilmalle asetettuja kriteerejä
  • iv-koneiden lumisuojaus on puutteellinen
  • sisäilmanäytteissä on havaittu joitakin kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajistoja, mutta niiden määrät jäävät huomattavasti alle Asumisterveysohjeen viitearvojen alapuolelle

Saatujen tutkimustulosten perusteella tutkimuksia tulee joiltakin osin laajentaa ja tarkentaa mm. kosteusvauriomikrobien lähteen selvittämiseksi. Sama koskee poikkeavan voc-mittauksen tulosten tarkentamista lisämittauksilla.

Linnan Tilapalvelut on joutunut kevään 2015 aikana vaihtamaan tutkimusta suorittavaa konsulttia sopimusteknisten ongelmien takia. Tutkimuksia jatketaan Sirate Group Oy:n kautta. Tutkimuksen päävastuullinen tutkija ei vaihdu vaan sama tutkija jatkaa Siraten palveluksessa siitä mihin WSPllä on jääty.

Tutkimustoiminta jatkuu heti koulutyön loputtua ja loppukesällä tarkennettua tutkimustietoa on jo saatavilla. Tutkimusaluetta laajennetaan koskemaan koko rakennuksen vanhaa osaa, lähinnä koskien julkisivurakenteita ja perustuksia mahdollisen kosteusvauriomikrobien lähteen selvittämiseksi sekä pintarakenteita voc-yhdisteiden poikkeaman määrittämiseksi.

Sisäilman laatua parantavana huoltotoimenpiteenä tehdään kesän 2015 aikana ilmanvaihtolaitteiston puhdistus, desinfiointi ja säätö. On mahdollista, että havaitut kosteusvaurioindikaattorit ovat peräisin myös likaisesta iv-järjestelmästä ja tämä mahdollisuus suljetaan pois desinfioimalla koko järjestelmä ja kanavisto.

Koulun terveydenhoitaja on selvillä tilanteesta ja informoi sisäilmatyöryhmää ja kiinteistönomistajaa, jos poikkeavia oireiluja esiintyy. Mahdollisesta oppilasoireilusta pyydetään olemaan yhteydessä rehtoriin ja kouluterveydenhoitajaan. Kuten aiemmin todettu, tiedossa olevaa ja normaalista poikkeavaa oireilua ei ole kuitenkaan raportoitu.

WSPn tutkimusraportin sisältö on esitelty henkilöinfossa 21.5.2015. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan koulun www-sivustolla.

Tutkimusten tuloksista tiedotetaan LANUEL-tilaajayksikköä, koulun johtoa, oppilaiden vanhempia ja kaikkia koulun toimijoita. Lisätutkimusten valmistuttua koululla järjestetään erilliset sisäilmainfot henkilöstölle ja lasten vanhemmille/huoltajille. Infojen ajankohta ilmoitetaan tutkimusten valmistuttua ja lukuvuoden 2015-16 alettua.

Lisätietoja

Mika Metsäalho

Rakennustekninen asiantuntija

Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 

Viimeksi muokattu: 22.5.2015