Kaupungintalon sisäilmatutkimukset

Suosituksena ikkunalinjojen korjaukset.

Kaupungintalo

Kaupungintalon (Raatihuoneenkatu 9 ja 11) rakennuksissa on tehty syksystä 2014 lähtien rakennuksen kuntoon ja sisäilman laatuun liittyviä laajamittaisia kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia.

Tutkimusten lähtökohtana ovat olleet eri puolilla taloa esiintyneet mahdolliset sisäilmaoireet. Tutkimukset on suorittanut WSP Finland Oy Linnan Tilapalveluiden ja kiinteistöyhtiön konsulttina.

Selvitykset alkoivat vuonna 2014

Selvitykset alkoivat loppuvuodesta 2014 ilmanvaihdon tutkimuksilla, joista saadun raportin pohjalta on jo tehty ilmanvaihtoa parantavia toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä odottaa talossa tehtävien muutostöiden etenemistä. Ilmanvaihdon puutteiden ei voitu todeta olleen niin merkittäviä, että ne olisivat selittäneet sisäilmaoireiluja kokonaisuudessaan.

Tutkimusta jatkettiin tästä syystä julkisivujen kuntotutkimuksella. Tammi-helmikuussa valmistuneen kuntotutkimusraportin mukaan julkisivurakenteet ovat pääosin hyvässä kunnossa lukuun ottamatta esim. joitakin parvekerakenteiden vaurioita. Sisäilmaoireiluja on ollut tästä huolimatta lisääntyvässä määrin. Korjaavina toimenpiteinä on tehty osassa rakennusta jäähdytinpalkkien puhdistusta ja otettu käyttöön ilmanpuhdistimia pahimmin oireita saavien työtiloihin.

Täydentävät tutkimukset helmikuussa 2015

Koska oireilujen syytä ei saatu selvitettyä em. tutkimuksilla, Tilapalvelut tilasi WSP:ltä täydentäviä tutkimuksista, jotka painottuvat talon ikkunarakenteisiin ja porraskäyvien kellareiden sekä hormirakenteiden kuntoon. Pistokoe-luontoisesti, mutta kattavasti ympäri talon, tutkittujen ikkunoiden ja julkisivurakenteiden liitoksissa olevat eristeet (riveet ja villat) ovat silminnähden kosteusvaurioituneet ja myös alustavat laboratoriotutkimukset tukivat tätä ajatusta.

Helmikuun aikana kiinteistöstä on tehty myös sisäilmatutkimuksia sisäilmakeräimellä. Tutkimuksella on tarkoitus osoittaa yhteys rakenteissa ja sisäilmassa esiintyvien kosteusvauriomikrobien välillä. Jos rakenteissa esiintyviä kosteusvauriomikrobeja löytyy määrällisesti paljon sisäilmasta, voidaan tulkita niiden kulkeutuvan myös hengitysilmaan rakenteiden ilmavuotojen kautta.

Viljelymenetelmällä tehdyt laboratoriotutkimukset rakennenäytteistä ovat nyt valmistuneet, samoin myös sisäilmakeräimellä tehtyjen ilmanäytteiden analyysitulokset, ja niiden pohjalta tutkimustiimi on täydentänyt kohteesta aiemmin tehtyä loppuraporttia.

Rakennenäytteissä on havaittu pääosin samoja mikrobilajistoa mitä pikatestausmenetelmällä alustavissa tutkimuksissa löydettiin. Sisäilmanäytteet osoittavat, että kosteusvauriomikrobeja kulkeutuu hengitysilmaan kuitenkin maltillisesti. Mittaustilanne on hetkellinen ja tietyissä tuulenpaineolosuhteissa on riski, että ikkunatilkkeissä havaittuja mikrobeja pääsee kulkeutumaan rakennuksen sisäilmaan.

Suosituksena ikkunoiden korjaaminen ja ilmanvaihdon puhdistusmenetelmät

Kuntotutkijan näkemyksen mukaan on todennäköistä, että nauhaikkunalinjan ja julkisivun liitoskohdissa sekä ikkunoiden täyterakenteissa olevat vaurioituneet eristeet ovat selkeitä syitä eri puolilla taloa esiintyville sisäilmaoireille.

WSP on antanut raportissaan myös suosituksen sisäilmateknisistä toimenpiteistä, joihin liittyy mm. nauhaikkunalinjojen korjaaminen ja rakennuksen ilmanvaihdon puhdistus- ja ylläpitotoimenpiteitä.

Täydennetty loppuraportti on toimitettu kiinteistöyhtiön käyttöön ja kaupungin sisäilmatyöryhmä on ti 14.4.2015 kokouksessaan käsitellyt asiaa. Sisäilmatyöryhmä ei näe tarpeelliseksi asettaa tiloihin erillisiä käyttörajoituksia perustuen sisäilmanäytteiden tuloksiin, mutta suosittaa WSPn esittämien ikkunalinjojen korjaustoimenpiteiden toteuttamista.

Myös ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa ylläpitävien toimien tehostamista suositellaan. Tarvittaessa suositellaan käytettäväksi sisäilmaa puhdistavia järjestelmiä väliaikaisena ratkaisuna sisäilmasta oireilevien työntekijöiden työtiloissa siihen asti, kun ikkunalinjojen korjaustyöt on saatu suoritettua.

Työterveyshuolto seuraa työntekijöiden terveydentilaa ja työntekijöitä pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon, jos oireilu toimenpiteistä huolimatta jatkuu tai lisääntyy. 

Uuden Kastellin muutostyöalueella ikkunoiden vaihto on mukana suunnitellun urakan sisällössä. Kiinteistöyhtiön hallitus ottaa kantaa ikkunakorjausten toteuttamiseen, etenemisjärjestykseen ja aikatauluun talon muissa osissa oman käsittelynsä jälkeen.

Lisätietoja
Mika Metsäalho
Rakennustekninen asiantuntija
Hämeenlinnan kaupunki

Viimeksi muokattu: 16.4.2015