Kaurialan koulun matalan rakennuksen tilat syyslukukaudella 2015

Kaupungin sisäilmatyöryhmä käsitteli kokouksessaan 28.4.2015 Kaurialan koulun matalan rakennuksen tilojen käyttömahdollisuutta syyslukukauden 2015 osalta.

Erikoisluokkien sijoittaminen Myllymäkeen nykyisiin HAMKin tiloihin olisi edellyttänyt Ilmarila-rakennuksen käyttöä Kaurialan väistötilana, mutta tämä ei ole kuitenkaan kiinteistönomistajan omien toimintojen sijoittumisen osalta mahdollista.

14.4.2015 kokouksessaan sisäilmatyöryhmä antoi suosituksen jo teknisen työn ja kotitalouden mahdollisesta jatkoajasta Kaurialassa. Kokonaisuuden kannalta esiin tuli tämän jälkeen muutamia lisäkysymyksiä ja tästä syystä kokonaisuutta käsiteltiin uudelleen seuraavien tilojen osalta;

  • tekninen työ
  • tekstiilityö
  • kotitalous (kaksi luokkaa)
  • pienluokat

Sisäilmatyöryhmän suositus on, että aiemmin esitetyillä sisäilmaa parantavilla toimenpiteillä tilojen käyttöä (tekstiili, tekninen, kotitalous) voidaan jatkaa väliaikaisesti syyslukukauden ajan. Tavoiteaikataulu näiden tilojen väistölle on vuoden 2015 loppuun.

Pienluokat toimisivat rakennuksessa täysipäiväisesti ja niiden tilojen käytön jatkamista sisäilmatyöryhmä ei suosittele.

Perusteena väliaikaisen käytön jatkamiselle erikoisluokkien rakentamisen ajaksi on oppilaan näkökulmasta käyntiluonteinen opetus, maksimissaan vain muutama tunti viikossa. Henkilöstön osalta suositus perustuu työterveyshuollon tämänhetkiseen tietoon henkilöstön oireilusta ko. tiloissa. Tilannetta seurataan edelleen jatkuvasti ja asiaan palataan tarvittaessa.

LANUEL-tilaajayksikkö on jo ryhtynyt selvittämään vaihtoehtoisia tilaratkaisuja erikoisluokkien sijoittumiselle vuoden 2016 alusta.

Lisätietoja

Antti Karrimaa                                                                  
tiilaajapäällikkö                                                          
opetuspalvelut                                                                         
p. 03 621 2010         

Mika Metsäalho
Rakennustekninen asiantuntija
Linnan Tilapalvelut -liikelaitos
p. 03 621 5331

Asiasanat: sisäilma, Kauriala
Viimeksi muokattu: 30.4.2015