Kun kaupungin tiloissa on epäily sisäilman ongelmista

Arviointikäynti
Aluksi tiloissa tehdään arviointikäynti, alustavat selvitykset ja ongelman määrittely. Monesti ongelman syy voi selvitä jo arviointikäynnin ja alustavien selvitysten jälkeen, jolloin suppeissa ongelmissa voidaan aloittaa korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä seurannan suunnittelu. Arviointikäynti tehdään viikon kuluessa ilmoituksesta.

Riskinarvio
Jos ongelma on laaja, mutta ongelman syy selvitetty tehdään riskinarvio, asetetaan tavoitteet ja toteutetaan korjaavat toimenpiteet sekä suunnitellaan jälkiseuranta ja viestintä. 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Useasti perustetaan kohdekohtainen sisäilmaryhmä, joka muodostuu kaupungin sisäilmaryhmän edustajista, tilan käyttäjien edustajista ja mahdollisesti ulkopuoleisista konsulteista. Tilan käyttäjän edustaja ja sisäilmaryhmä laativat yhdessä kohteen viestintäsuunnitelman ja -aikataulun.

Lisäselvitykset
Kun sisäilmaongelman syy on epäselvä alustavien selvitysten ja arviointien jälkeen tarvitaan lisäselvityksiä. Lisäselvitykset voivat olla teknisiä selvityksiä, jotka liittyvät talotekniikkaan ja rakennustekniikkaan sekä terveydellisiä selvityksiä kuten oirekyselyt ja sisäilmastokyselyt. 

Seuranta
Ongelmanmäärittelyn yhteydessä tehdään riskin arvio, asetetaan toimenpiteille tavoitteet ja suunnitellaan jälkiseuranta sekä tehdään viestintäsuunnitelma. Tehtäviä toimenpiteitä seurataan ja valvotaan ja niistä viestitään tilojen käyttäjien edustajan kanssa yhdessä.

Asiasanat: sisäilma
Viimeksi muokattu: 15.12.2016