Maaseutuelinkeinojen neuvottelukunta (MTK-vaikuttajaraati) toimii maaseutuyrittäjien vaikuttajaraatina Hämeenlinnan kaupungissa. Neuvottelukunta toimii linkkinä Hämeenlinnan kaupungin ja maaseutuyrittäjien välillä vieden tietoa molempiin suuntiin.

Maaseutuelinkeinojen neuvottelukunnan tehtävinä ovat mm. maaseutuyrittäjien asioiden viestintä kaupungille, maaseudun hankkeiden vaikutusten arviointi etenkin maaseutuyritysten näkökulmasta, sekä lähipalveluiden käytön edistämien kaupungin julkisissa hankinnoissa.

Maaseutuelinkeinojen neuvottelukunta kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

Neuvottelukunta koostuu Hämeenlinnan alueen maataloustuottajayhdistysten edustajista, Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen edustajasta, Hämeenlinnan kaupungin kehittämispalveluiden edustajista sekä Linnan kehityksen edustajasta.

Neuvottelukunnan yhteystiedot

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Veli-Antti Silpola
veli-antti.silpola( at ) agropit.com
040 056 0418

Asiasanat: vaikuttajaraadit
Viimeksi muokattu: 14.2.2017