Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta toimii Hämeenlinnan kaupungin yrittäjäraatina. Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta on Hämeenlinnan kaupungin ja yrittäjien välinen linkki ja viestinviejä.

Neuvottelukunnan tehtävinä ovat mm. yrittäjien akuuttien tarpeiden viestintä kaupungille, yritysvaikutusten arvionti kaupungin tärkeissä, strategissa hankkeissa, julkisten hankintojen prosessointi yhdessä kaupungin kanssa.

Neuvottelukunta kokoontuu yrittäjäraatina 3-4 kertaa vuodessa.

Neuvottelukunta koostuu Hämeenlinnan yrittäyhdistyksien puheenjohtajista,Hämeenlinnan kaupungin edustajista, MTK:n edustajasta ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen edustajista.

Neuvottelukunnan yhteystiedot 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja:
Kalevi Lauronen
kalevi.lauronen( at )yrityskumppani.fi
044 733 2240

Neuvottelukunnan sihteeri:
Ari Räsänen
ari.rasanen( at )linnan.fi
040 8667 501

Asiasanat: vaikuttajaraadit
Viimeksi muokattu: 12.5.2015