Engelinrantaan, Paasikiventien varteen on mahdollisuus rakentaa kelluva asuinalue, jossa on kerrosalaa 5 500m2. Huoneistoalaa tulisi tällöin noin 4 400m2.

Mahdolliselle kelluvalle asuinalueelle tulisi asuntovalikoima, joka ottaisi huomioon erilaiset asuntotarpeet:                                      

  • - perheet
  • - sinkut
  • - seniorit
  • - opiskelijat
  • - omistusasujat
  • - vuokra-asujat

Asuntoja tulisi olemaan 60 - 70 kpl, huonekooltaan 2 - 5 huonetta, pinta-alaltaan 40 - 100 m2. Pääsääntöisesti ne olisivat kaksioita ja kolmioita pari-, rivi- tai luhtitalomaisesti toteutettuina.

Talojen rakentaminen

Kelluva rakentaminen on sekä ekologisesti kestävä ratkaisu että edullinen tapa rakentaa. Kelluvat rakennukset eivät jätä elinkaarensa lopulla pysyvää jälkeä ympäristöönsä, ja ne voidaan haluttaessa siirtää myös toisaalle.

Kelluvien talojen rakentaminen

Suurta, melua aiheuttavaa työmaata ei kelluvien talojen rakentamisesta synny. Moduulituotteet, joista rakennukset toteutetaan, valmistetaan tehtaalla täysin valmiiksi. Laiturirakenne sekä sen päälle toteutettava talokokonaisuus voidaan siis hinata paikoilleen täysin valmiina.

Energiatehokkuus, turvallisuus ja ekologisuus

Kelluvat talot varustetaan aina viimeisimmällä tekniikalla, jotta asuminen olisi energiatehokasta ja uusiutuvaa energiaa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lämmitysmuotona suositaan vesilämpöä, mikäli se on vain mahdollista. Kelluvien talojen katolle voidaan asentaa myös aurinkokennoja.

Kelluvat ratkaisut suunnitellaan aina vallitsevien tuuli-, aalto-, virtaus-, jää ja lämpötilaolosuhteiden mukaan. Suomessa haasteena on vesien jäätyminen talvella. Talojen ponttoonirakenne säilyy kuitenkin toimivana kylmistä ilmoista huolimatta. Vesi ei jäädy ponttoonin alapuolelta, josa styrox toimii lämmöneristeenä. Rakennusten ankkuroinnit, aallonmurtajat, rakennusmateriaalit ja muut tekniset ratkaisut valitaan yksilöllisesti kohteen mukaan.

Elinkaarikestävyyteen, ekologisuuteen ja alhaiseen energiankulutukseen panostetaan kaikissa materiaali- ja tuotevalinnoissa rakennettaessa kelluvia rakennuksia. Ekologisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että kelluvat talot liitetään olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin, kuormittavilta kaivannoilta vältytään kun painopiste on kelluvissa ratkaisuissa, veden virtausolosuhteisiin ei vaikuteta tai vedenlaatua heikennetä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kelluvista kylistä


 

Asiasanat: Engelinranta
Viimeksi muokattu: 7.12.2015