Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen joulukuussa 2013. Tunnustus uusittiin joulukuussa 2015 ja kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Hämeenlinnan kaupunki sai 5.12.2017. UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. 

Tunnustuksen kriteerit Suomen UNICEF laati yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa vuosina 2012 - 2013.

Kysymyksiä ja vastauksia lapsiystävällisestä kunnasta (pdf)

Mitä Hämeenlinnassa on tehty?

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on Hämeenlinnassa satsattu mm. vahvistamalla osallisuutta ja vaikuttamista erilaisin toimenpitein.

Vuoden 2011 alusta otettiin käyttöön ”Vaikuttamisen polku”, jonka tarkoituksena on antaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä. Lapset ja nuoret tuottavat ja toteuttavat itse mahdollisimman paljon Vaikuttamisen polun sisällöstä.

Päivähoidosta lähtien

Päiväkodit ovat ottaneet käyttöön Satakieli-pedagogiikan, jonka mukaan lapsella on sata tapaa pohtia, leikkiä ja puhua. Työmenetelmänä on pedagoginen dokumentointi ja teematyöskentely. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017.

Perusopetuksen laatukriteereissä osallisuus ja vaikuttaminen näkyvät mm. oppilaskuntatoiminnassa ja vertaissovittelussa. Hämeenlinnassa kaikilla ala- ja yläkouluilla on oppilaskunnat ja toisella asteella opiskelijakunnat. Oppilaskuntatapaamisia järjestetään vuosittain.

Kerhotoimintaa

Kerhotoiminnan kautta saadaan jokaiselle lapselle ainakin yksi harrastus. UNICEF-kaupunkivuoden aikana päiväkodit ja koulut olivat aktiivisesti mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Lapsen oikeuksia tehtiin tunnetuksi ja Ortelan ja Seminaarin koulut valittiin UNICEF-kouluiksi.

Taideharrastus ihan lähellä -hankkeessa tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen ala- ja yläkoululaisille.

Nuorisovaltuusto

Hämeenlinnan Nuorisovaltuusto koostuu alueryhmistä ja niiden edustajien muodostamasta hallituksesta. Alueryhmät toimivat Hauholla, Iittalassa, Lammilla ja kantakaupungissa. Nuorisovaltuustolla on edustajat kaupunginvaltuustossa, sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, kaupunkirakennelautakunnassa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Monia tapoja kuulla nuorta

Erilaisia kuulemismenetelmiä on kokeiltu ja kehitetty edelleen. ”Vaikuta – älä valita” eli V-päivä järjestetään vuosittain 8. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Lasten, nuorten ja päättäjien kohtaamispaikkoja on järjestetty niin V-päivänä kuin erilaisissa foorumeissa, lautakuntaseminaareissa ja valtuuston iltakouluissa. 

Urheiluseurojen, nuorisojärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä.

Palvelujen kehittämisessä otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi, jolla tarkastellaan lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena.

Lapsiystävällisen kunnan toimenpiteitä 

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin toteutumista ohjaa ja seuraa kaupunginhallituksen perustama (4.9.2017 § 377) koordinaatioryhmä, joka koostuu nuorista, luottamushenkilöistä, kolmannen sektorin toimijoista ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön, lastensuojelun, yhdyskuntarakenteen ja keskushallinnon virkamiehistä.

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko ja sihteerinä hallintosihteeri Riikka Ylätalo. 

Jäsenet:

 • Mika Mäkelä, opetustoimenjohtaja (SIHY)
 • Nikke Keskinen, kasvatus- ja opetuspäällikkö (SIHY)
 • Elina Oja, varhaiskasvatusjohtaja (SIHY)
 • Noora Herranen, nuoriso- ja lastenkulttuuripäällikkö (SIHY)
 • Mervi Hiltunen, osallisuuskoordinaattori (SIHY), yhteyshenkilö UNICEFille
 • Johanna Närhi, arkkitehti (KAURA)
 • Niklas Lähteenmäki, maankäytön suunnittelujohtaja (KAURA)
 • Marika Paasikoski-Junninen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (SOTE)
 • Heli Haapala, palvelupäällikkö (SOTE)
 • Markku Rimpelä, strategiajohtaja (konsernipalvelut)
 • Tarja Mikkola, erityissuunnittelija (konsernipalvelut)
 • Tiina Vahtokari, viestintäpäällikkö (konsernipalvelut)
 • Juha Liedes, toiminnanjohtaja, Lasten Liikunnan Tuki ry
 • Pirjo Seulamo, toiminnanjohtaja, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry
 • Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri
 • Emmi Roivas, nuorisovaltuuston edustaja
 • Satu Honko, nuorisovaltuuston edustaja
 • Sonja Mäenpää, nuorisovaltuuston edustaja
 • Lulu Ranne, kaupunginhallituksen edustaja
 • Helena Lehkonen, kaupunginhallituksen edustaja
 • Antti Ahonen, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja
 • Timo Viitanen, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja
 • Sari Rautio, kaupunginhallituksen edustaja (vara)
 • Sari Myllykangas, kaupunginhallituksen edustaja (vara)

Viimeksi muokattu: 8.2.2018