Kunta- ja palvelurakenneselvitys

Kunta- ja palvelurakenneselvitys on valmis.

Miksi selvittelytyö tehdään?

Uusi kuntarakennelaki tuli voimaan heinäkuussa 2013. Väestön ikääntyessä, työikäisen väestön määrän vähentyessä sekä haasteellisten talousnäkymien vallitessa kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä.

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kaupungin/kunnanjohtajat ovat valmistelleet yhdessä toimintamallin, jolla seutuyhteistyötä ja kuntarakennetyötä tulevina vuosina tehdään.

Seutuneuvottelukunnan tavoitteena on luoda seudulliset toimintamallit, jotka toimivat mahdollisimman yhtenäisesti kuntarajoista huolimatta.

Seutuneuvottelukunnan organisaatio ja työnjako

  • Valtuustot: Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan hallitukset ja valtuustot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteiseen kokoukseen. Kokousasiat valmistelee seutuneuvottelukunta, kuntajohtajakokous tai seutusihteeristö.
  • Seutuneuvottelukunta: muodostuu jokaisen kunnan (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) kaupungin/kunnanvaltuuston valitsemista edustajista. Valmistelee päätösasiat kunkin kunnan/kaupungin hallituksen tai valtuuston päätettäväksi ja valmistelee asioita yhteisiin hallitusten/valtuustojen kokouksiin. Lue lisää..
  • Kaupungin/kunnanjohtajat: kokoontuvat kerran kuukaudessa.
  • Seutusihteeristö: valmistelee asioita kunnanjohtajien kokouksiin, seutuneuvottelukunnan sekä hallitusten että valtuustojen yhteiskokouksiin. Lue lisää..
  • Valmisteluryhmät: tekevät selvitystyötä palveluista. Lue lisää.. 

Viimeksi muokattu: 30.1.2017