Valinnanvapauskokeiluun osallistuvien asiakaskysely

Valinnanvapauskokeilua toteutetaan Hämeenlinnassa Lammi-Tuuloksen ja Jukolan alueilla. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa osallistujille asiakaskyselyn kuluvalla viikolla.

Kysely postitetaan noin 500 kokeilun piirissä olevalle asukkaalle. Vastaajat on poimittu mukaan satunnaisotannalla ja tarkoitus on, että kyselyyn vastaa sekä aktiivisen valinnan tehneitä sekä henkilöitä, jotka eivät ole tehneet valintaa. Kyselyssä kartoitetaan, ketkä valinnanvapautta hyödyntävät ja millaisia kokemuksia asiakkailla valinnanvapauskokeilun ajalta. Vastaukset ovat erittäin tärkeä osa kokeilun vaikutusten arviointia. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. 

Kyselyyn voi vastata myös sähköisesti täällä

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia, ja vastausaikaa on 23.12.2017 asti.

Kyselyn tulokset kerää ja analysoi Owal Group Oy.
Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä Janika Keinäseen, janika(a)owalgroup.com tai puhelimitse 050 542 4409.

Valintoja tehdään kokeilussa edelleen tasaiseen tahtiin. Joulukuun alkuun mennessä yksityisen palveluntuottajan on Hämeenlinnassa valinnut 2751 henkilöä eli noin 15 prosenttia kokeilualueiden asukkaista. 

Asiakkaiden useimmin kysyttyjä kysymyksiä on koottu kokeilun verkkosivuille www.hameenlinna.fi/valinnanvapaus.

Viimeksi muokattu: 7.12.2017