Palveluverkon esitykset lautakunnissa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelivät esityksiä palveluverkosta kokouksissaan 14.3.2018. Kaupunginhallitus päättää palveluverkosta 26.3.2018.

Hämeenlinnaan on tekeillä koko palveluverkkoa koskeva selvitys. Kaupunginvaltuusto päätti budjettikäsittelyn yhteydessä (13.11.2017  §151) palveluverkkoselvityksen tekemisestä vuonna 2018.

Selvitys koskee kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, terveyskeskuksia ja erilaisia vanhusten palveluja. Voit lukea valmisteluun liittyvät aineistot palveluverkkoselvityksen sivuilta.

Miten selvitys etenee?

Lautakunnat (sivistys ja hyvinvointi ja sosiaali- ja terveys) käsittelivät esitykset kaupunginhallitukselle palveluverkosta 14.3.2018 mennessä.

Kaupunginhallitus  päättää palveluverkosta 26.3.2018 kokouksessa.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen esitlyslistat ovat etukäteen luettavissa sähköisessä portaalissa.

Palautteet asukkailta

Palautetta esityksistä pyydettiin asukkailta Raatihuoneella 31.1. pidetyn asukasillan jälkeen 2.3.2018 saakka. Palautteita tuli paljon, yhteensä 162 kpl. Palautteissa oli lukuisia rakentavia ehdotuksia ja kaikki palautteet käsitellään osana suunnitelmaa. Valtaosa palautteista koski kouluja ja päiväkoteja.

Kooste asukkaiden antamista palautteista (pdf, 5.3.2018)

 

Viimeksi muokattu: 19.3.2018