Elämänlaatulautakunnan päätökset 9.2.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

Järjestäytymispykälät 1-3

4 § Elämänlaatulautakunnan vuoden 2017 palvelusopimusten valmistelu - sisäinen palvelutuotanto
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

5 § Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

6 § Museoiden henkilötyövuosia ja yksikköhintoja vuonna 2017 koskeva Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

7 § Hankkeiden ilmoittaminen vuosille 2018-2021 laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

8 § Pääkirjaston peruskorjauksen hankesuunnitelma
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

9 § Virkamiesten päätökset
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

10 § Elämänlaatulautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 14.2.2017