Hämeenlinnan seudullisen joukkoliikennejaoston päätökset 14.12.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokouksessa käsiteltiin pykälät 19-33.
Puheenjohtajana toimi Jenna Kankaanpää. 
Esittelijänä toimi maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki.

19 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

20 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Nylund ja Pekka Verho.

21 § Käsittelyjärjestys
Esityslistan mukaan.

22 § Jatko-option käyttäminen Valkeakosken Liikenne Oy:n käyttöoikeussopimuksessa Yhla 2588/2013 (Iittalan suunta)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

23 § Pirkanmaan Ely-keskuksen liikennehankinnat
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

24 § Muutokset seutuliikenteeseen Hämeenlinna – Hattula – Hauho (Mikkolan Liikenne Oy, bruttosopimus)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

25 § Muutokset seutuliikenteeseen Turenki – Miemala – Hämeenlinna sekä Itä-Janakkalan vuoroihin (Pekolan Liikenne Oy, bruttosopimus)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

26 § Muutokset seutuliikenteeseen Hämeenlinna – Renko (Pekolan Liikenne Oy, bruttosopimus)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

27 § Bussiliikenteen hankinta Hämeenlinnan keskusta – Renko
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

28 § Seutuliikenteen reittimuutos Hätilässä ja Idänpäässä
Keskustelun kuluessa Jiri Kattelus teki seuraavan esityksen:

"Joukkoliikennejaosto päättää, että

  1. Hauhon, Tuuloksen ja Lammin seutuliikennettä ja Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen kanssa yhdessä hankittua kaukoliikennettä ei siirretä uudelle reitille. Reitin siirtäminen heikentäisi Hätilän ja Idänpään joukkoliikenteen palvelutasoa.
  2. markkinaehtoisen kaukoliikenteen käytettävissä ovat nykyinen ja uusi reitti liikenteenharjoittajan valinnan mukaan 1.1.2018 alkaen.”

Soila Nyholm kannatti Jiri Katteluksen esitystä.

Puheenjohtaja totesi joukkoliikennejaoston hyväksyneen Jiri Katteluksen esityksen yksimielisesti.

29 § Tervakosken bussiliikenteen palvelutaso
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

30 § Hämeenlinnan ja Lahden välinen bussiliikenne
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

31 § Kuntalaisaloite bussiyhteydestä Ahvenistolle
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

32 §  Joukkoliikennejaoston kokoukset keväällä 2018
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

33 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  

Viimeksi muokattu: 15.12.2017