Kaupunginhallituksen päätökset 13.2.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

80 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

81 § Pöytäkirjan tarkastajat

82 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

83 § Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

84 § Hämeenlinnan kaupungin tietoturvapolitiikka

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

85 § Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

86 § Valtionosuudet vuonna 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

87 § Vuoden 2017 valtionosuudet

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

88 § Edustajan valitseminen ystävyyskaupunki Cellen tilaisuuksiin

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin edustajiksi

1. Aarne Kauranen ja Sari Myllykangas

2. Juha Kallioinen ja Sari Myllykangas

89 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

90 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

91 § Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön palvelusopimus / säätiön toiminnan lakkauttaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin hallitukseen lisäksi Jukka Jokinen.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 13.2.2017