Kaupunginhallituksen päätökset 15.1.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

16. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17. Pöytäkirjan tarkastajat

18. Käsittelyjärjestys

19. Toimiminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksessa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muistuttaa, että kaupungin valitsemien edustajien kuntayhtymissä ja muissa yhteisöissä tulee toimia valtuuston päätösten ja kaupungin edun mukaisesti. Ennakkokäsityksen varmistaminen on edustajan vastuulla. Valtuusto voi kuntalain 34 §:n nojalla erottaa kuntayhtymän toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottaminen koskee tällöin kaikkia valtuuston ao. toimielimeen valitsemia henkilöitä. Erottamisasian valmistelee kuntalain 35 §:n mukaisesti tilapäinen valiokunta.

20. Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välinen palvelusopimus vuodelle 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21. Vuoden 2018 pitkäaikaisen nettolainan kasvurajan lisääminen kaupungille siirtyneiden Hämeenlinnan Valot Oy:n lainojen yhteismäärää vastaavasti

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Eini Järvi

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23. Hämeenlinnan Asunnot Oy:n strategia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

25. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

26. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Raimo Turunen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 15.1.2018