Kaupunginhallituksen päätökset 17.12.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

503-505 §: järjestäytymispykälät

506 § Kv:n 10.12.2018 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

507 § Poikkeaminen, Ruununmyllyntie 109-32-70-1

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

508 § P-tori hankesuunnittelu, välipäätökset tarkempaa suunnittelua varten

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Hämeenlinnan toriparkin hankesuunnittelun jatkamisen Linnankadun ajoyhteysvaihtoehdolla ja laajuudeltaan kaksikerroksisena.

Samalla kaupunginhallitus toteaa,  että suunnittelun jatkaminen ei ole päätös toriparkin toteutumisesta. Aiemman kaupunginvaltuuston 14.11.2016 päätöksen mukaisesti jatkosuunnittelun lähtökohta toriparkin rakentamisessa on edelleen, että ennen varsinaista investointipäätöstä edellytetään, että vähintään puolet rahoituksesta on yksityistä rahoitusta.

509 § Suunnittelutarveratkaisu 109-418-1-71 Takaperä, Siirintaustantie/vaatimus päätöksen poistamisesta

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

510 § Vastaus Aville asfalttiaseman suunnittelutarveratkaisusta tehtyyn kanteluun

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen liitteen mukaisen vastauksen Aluehallintovirastolle. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että viestintää ja tiedottamista on parannettava.

511 § Hankintatoimen periaatteet

Asia päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle.

512 § Hankintasuunnitelma 2019

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteessä olevan useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankintasuunnitelman kalenterivuotta 2019 koskien seuraavilla täydennyksillä:

Useampaa kuin yhtä toimialaa koskevat hankinnat, kohta Ajoneuvot: Kohtaan muut huomiot lisäys: Kriteerinä vähäpäästöisyys ja kohta Lämmitys- ja ajoneuvopolttoaineet: Kohtaan muut huomiot lisäys: Kriteerinä vähäpäästöisyys

513 § Kaupunkien laiturivarusteiden yhteishankinta

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

514 § Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

515 § Yhteistoiminta ja kumppanuussopimus Hämeen Mokia ry

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

516 § Yhteistoiminta ja kumppanuussopimus Hämeen Setlementti ry

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

517 § Yhteistoiminta ja kumppanuussopimus Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen kanssa

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

518 § Yhteistoiminta ja kumppanuussopimus Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsin kanssa

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

519 § Saatavien poistaminen

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

520 § Eräiden rakennusten tasearvojen alaskirjaus

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

521 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivien äänestyspaikkojen määrääminen

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

522 § Konsernirakenneuudistus - Yhden asuntokiinteistöyhtiön muodostaminen

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus toteaa, että yhden asuntokiinteistöyhtiön  muodostamiseen ja yhteistyön tiivistämiseen liittyvä selvitys on tehty. Selvitystyötä ei tehdyn selvityksen perusteella ole syytä jatkaa. Kaupunginhallitus kehottaa toimijoita lisäämään keskinäistä yhteistyötä. Samalla kaupunginhallitus päättää, että asunto-ohjelma päivitetään vuoden 2019 aikana. 

523 § Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2019

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

524 § Hämeenlinnan kaupungin elinvoimakokonaisuuden 2020 selvitystyö. Kenakkalan muutettu ehdotus (kohta 3 poistettiin esityslistalta)

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä esitetyt viisi ekosysteemivetäjää
 2. hyväksyä ekosysteemityön ylösajon periaatteet
 3. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään palvelusopimukset ekosysteemivetäjien kanssa
 4. hyväksyä, että kaupunginjohtajan päätöksellä ohjausryhmää voidaan vielä täydentää
 5. nimetä ekosysteemityön ohjausryhmään seuraavat  henkilöt:
 • Hämeen liitto: Anna-Mari Ahonen
 • Tavastia: Jouni Haajanen
 • Hämeenlinnan kaupunki: Timo Kenakkala
 • Hämeenlinnan kaupunki: Juha Isosuo
 • Hämeenlinnan kaupunki: Markku Rimpelä
 • Linnan Kehitys: Kari Saarinen
 • HAMK: Pertti Puusaari
 • Hämeen Kauppakamari: Jussi Eerikäinen
 • Hämeen Yrittäjät: Juha Haukka
 • Hämeen ELY-keskus: kutsutaan osallistuja
 • Hämeen TE-toimisto: kutsutaan osallistuja 

Kaupunginhallitus päätti muutetun sehdotuksen mukaisesti. 

525 § Vuoden 2018 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2018 tilanteen mukaan

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

526 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

527 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet: Lisättiin kohta 8) TyöSyke Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2018

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

 

528 § Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 18.12.2018