Kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

557. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

558. Pöytäkirjan tarkastajat

559. Käsittelyjärjestys

560. Lausunto tiesuunnitelmasta; Valtatien 10 parantaminen Katuman kiertoliittymän kohdalla, tiesuunnitelma, Hämeenlinna

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

561. Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

562. Lausunto vesilupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

563. Vuokrasopimuksen hyväksyminen Poltinaholla, Lujabetoni Oy

Päätettiin palauttaa valmisteluun.

564. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen perusteet ja poistosuunnitelma

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

565. Talousarvion 2017 muutosesitys, konsernipalvelut ja yhteiset erät

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

566. Sibeliuksen Metsän luonnonsuojelualueen perustaminen Aulangonjärven itäpuolelle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

567. Suomi 100-juhlavuoden tonttikampanja

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

568. Ketterimmät - Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman kokonaisuus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

569. Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

570. Hämeenlinnan kaupungin yleiset ohjeet viestinnän periaatteista

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää asian tiedoksi valtuustolle.

571. Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

572. Kotilähiö ry:n toiminnan päättyminen ja varojen siirto kaupungille

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

573. Hämeen ELY:n päätös Koivusaaren luonnonsuojelualueesta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

574. Vuoden 2017 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2017 tilanteen mukaan

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

575. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

576. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

577. Lausunto kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti täydentää lausuntoa seuraavasti:

Matkustajien kannalta tärkeä laatutekijä on, että junat kulkevat aikataulussaan ja pysähtyvät tasaisin aikavälein. Hämeenlinnassa se merkitsee mm. sitä, että junayhteys toimii molempiin suuntiin noin tunnin välein, ruuhka-aikoina tätä tiheämmin. Tämän laatutavoitteen toteuttamiseksi nykytilanteessa kaupungin ohi pysähtymättä ajavien IC- ja pendoliinojunien tulee pysähtyä kaupungissa. Tämä on Hämeenlinnan seudun elinkeinoelämän ja matkustajien kannalta olennaista.

Useiden selvitysten mukaan Suomen kasvukäytävä on yhdyskuntarakenteeltaan ehein ja vahvin pk-seudulta lähtevä vyöhyke. Päärata on maan ylivoimaisesti vilkkain ja ruuhkaisin henkilöliikenteen raideosuus. Mm. näistä mainituista syistä johtuen Suomen kasvukäytävä kiistatta sisältää muita vyöhykkeitä enemmän aluetalouden potentiaalia. Investoinnit kasvukäytävän raideinfraan ovat tähän nähden olleet hämmästyttävän vähäisiä.

Valtioneuvoston kanslian tuoreen selvityksen mukaan raideliikenteen markkinan vapauttaminen vaatii samanaikaisesti panostuksia myös raideinfraan, jotta vapauttamisen takana oleviin tavoitteisiin  voitaisiin päästä.

Pääradan lisäraideinvestointeja tulee edellä kuvatuista syistä ryhtyä välittömästi toteuttamaan. Kolmannen raiteen ratalain mukainen suunnittelu Riihimäki-Tampere -välille tulee käynnistää viipymättä. Suunnitteluun perustuen kolmannen raiteen toteuttamisen rahoitus tulee sisällyttää valtion tulo- ja menoarvioon.

578. Vanaja Capital Oy:n osakkeiden myynti

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

579. Suostumuksen antaminen Aulangon Kylpylä Oy:n osakkeiden panttaukseen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

580. Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan välinen sopimus Moreeni-Rastikankaan alueiden kehittämisestä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

581. Sibelius-brändityön jatko

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

582. Valtuustoaloite lastenpsykiatrin palkkaamisesta Hämeenlinnan perheneuvolaan - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

584. Terveysjohtajan vakanssin muutos.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 18.12.2017