Kaupunginhallituksen päätökset 19.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

79. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

80. Pöytäkirjan tarkastajat

81. Käsittelyjärjestys

82. Toimenpiteet raakapuun hankintakartellin johdosta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

83. Valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupungin keskusta-alueen pysäköintiratkaisun uudistamiseksi - Ville Lintula ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

84. Valtuustoaloite pysäköintiluvasta lähihoitajille Mauri Ojamäki ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

85. Vuokrasopimuksen hyväksyminen Moreenisssa, MRKP-Kiinteistöt Oy

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

86. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

87. Ympäristöterveydenhuollon taksa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

88. Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen päivittäminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

89. Poikkeaminen Vanainkatu 3, Keinusaari, kiinteistö 109-5-34-2

Isosuon lisäys päätösehdotukseen: Samalla kaupunginhallitus päättää, että kohteelle laaditaan omat rakennustapaohjeet, joissa huomioidaan korkeatasoinen arkkitehtuuri, alueen historia ja ympäristötaide. Rakennustapaohjeet vahvistaa kaupunginhallitus.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

90. Lausunto Kanta-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 2040

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

91. Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

92. Oikaisuvaatimus koskien teknisen avustajan valintaa toimeen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

93. Matkailuohjelmatyön käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti:
1. nimetä ohjausryhmään seuraavat valtuutetut: Pasi Vesala, Airi Raitaranta, Irma Taavela, Teppo Turja, Kylli Kylliäinen, Jukka Sorvari, Pekka Arvio

2. valita puheenjohtajaksi Pekka Arvion ja varapuheenjohtajaksi Pasi Vesalan.

3. kutsua ohjausryhmään seuraavat viisi jäsentä.

Vihma, Pekka - Vanajanlinna Oy
Frank, Karoliina - Vekka Liikenne Oy / Frank&Vekka Oy
Tuominen, Juha-Pekka - Petäys Resort
Lescelius, Samu - Iloranta Oy
Käki, Mervi – Linnan Kehitys Oy

94. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin puitesopimus ja toteuttamisohjelma vuodelle 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

95. Valtuustoaloite toisen kotimaisen kielen valinnaisuuden mahdollistavasta kielikokeilusta Hämeenlinnassa - Antti Ahonen ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

96. Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen sekä tilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

97. Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kiertokapula Oy:n poikkeamishakemuksesta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

98. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 19.2.2018