Kaupunginhallituksen päätökset 21.1.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

29. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

30. Pöytäkirjan tarkastajat

31. Käsittelyjärjestys

32. Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

33. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n tilannekatsaus

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

34. Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen

Isosuon muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ja vahvistaa esityksen mukaisen Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen siten, että 26 §:stä poistetaan lause: Tällä alueella muutettavan asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 40 m ja rakennusten tulee olla liitettävissä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Samalla kaupunginvaltuusto kumoaa 24.1.2013 voimaan tulleen Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen. Uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.3.2019.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että valmisteilla olevissa rantarakentamisen periaatteissa huomioidaan, että vapaa-ajanasunto tulee voida muuttaa vakituiseksi asunnoksi, jos se täyttää vakituisen asunnon rakennusmääräykset ja sijaitsee kylämaisessa yhteisössä, jossa on vakinaista asutusta.

35. Katu- ja yleisten alueiden taksojen ja lupaohjeiden hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

36. Hiilineutraali Hämeenlinna – toimeenpano-ohjelman käynnistäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

37. Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välinen palvelusopimus vuodelle 2019

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

38. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 21.1.2019