Kaupunginhallituksen päätökset 22.1.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

27. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

28. Pöytäkirjan tarkastajat

29. Käsittelyjärjestys

30. Korkeakoulukeskuksen kehittäminen / HAMK toimitilajärjestelyt

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan kiinteistöjen luovutuskirjan
2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
3. asettaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta nähtäväksi 23.1.2018 alkaen.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

31. Yhteistoimintasopimus koskien maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja liikennöinnin hankintaa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

32. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

33. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 22.1.2018