Kaupunginhallituksen päätökset 23.1.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

50 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

51 § Pöytäkirjan tarkastajat

52 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

53 § Maankäyttösopimuksen hyväksyminen tilalla Puikkola 109-401-1-243

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

54 § Maankäyttösopimuksen hyväksyminen tilalla Tihverä 109-401-1-244

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

55 § Asemakaava nro 2412. Enkkeli

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

56 § Asemakaavan muutos nro 2521, Hätilä II  / rakennuskiellon jatkaminen Hätilän II vaiheen asemakaavanmuutosalueella

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

57 § Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n palvelusopimus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

58 § Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välinen palvelusopimus vuodelle 2017

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti äänin 7-2.

59 § Luottamustoimien päättyminen ja uuden jäsenen vaali / Aleksi Erola

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

60 § Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallituksen jäsenten toimikauden jatkaminen 31.5.2017 asti ja tilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

61 § Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksen jäsenten toimikauden jatkaminen 31.5.2017 asti ja tilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

62 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

63 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

64 § Lausunto hallinto-oikeudelle valituksesta koskien jätteenkuljetuksen toteuttamisvastuun siirtämistä Kiertokapula Oy:lle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 23.1.2017