Kaupunginhallituksen päätökset 5.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

39. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

40. Pöytäkirjan tarkastajat

41. Käsittelyjärjestys

42. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten uusiminen

Päätettiin jättää pöydälle.

43. Laidunalueen vuokrasopimuksen jatkaminen Aulangonniemessä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

44. Aulangon golfkentän vuokrasopimuksen jatkaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

45. Yhteysviranomaisen lausunto Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

46. Keilahallin tontin 15-91-1 vuokrasopimuksen jatkaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

47. Hankintasuunnitelma 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

48. Kaupungin palkkatukityöllistämisen ja työllisyyssetelin linjaukset toistaiseksi

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

49. Poistettiin esityslistalta

50. Vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

51. Vuonna 2018 myönnettävät avustukset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

52. Valtuustoaloite digitaalisen saavutettavuuden edistämisestä Hämeenlinnan alueella - Helena Lehkonen ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

53. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2018 presidentinvaalista maksettavan palkkion vahvistaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

54. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

55. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

56. Vanhusneuvoston varajäsenen ero ja uuden varajäsenen valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

57. Oikaisuvaatimus työsuhteen irtisanomista koskevassa asiassa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

58. Eteläranta osakeyhtiön toimitusjohtajan siirtosopimus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 5.2.2018