Kaupunginhallituksen päätökset 5.3.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

99. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

100. Pöytäkirjan tarkastajat

101. Käsittelyjärjestys

102. Poikkeaminen, Lammi, 109-555-3-17, Yrittäjäntie

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

103. Poikkeamispäätös, Rengonraitti 9, 109-575-5-66 ja 109-575-5-70

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

104. Vuoden 2017 tuloksellisuusohjelman toteutuminen

Isosuon muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tuloksellisuusohjelman toteutumisraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

105. Edustajan nimeäminen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon 2018-2020

Päätettiin jättää pöydälle.

106. Hämeenlinnan kaupungin ehdokas Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiön hallituksen jäseneksi 2018-2019

Päätettiin jättää pöydälle.

107. Lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailuttaminen yhteishankintana

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

108. Seudullisen joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Isosuon lisäys päätösehdotukseen:

4. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että yhteistoimintasopimusta täytäntöön pantaessa otetaan huomioon ympäristö- ja ilmastokriteerit.

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

109. Toiminnan ja talouden vuosikello ja strategiset mittarit

Isosuon muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 

1. merkitä vuosikellon, strategisten mittareiden sivuston ja liitteenä olevan strategian kuvauksen tiedoksi sekä

2. että vuosikello, mittarit ja strategian kuvaus pidetään julkisesti esillä kaupungin www-sivuilla.Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

3. lähettää vuosikellon, strategisten mittareiden sivuston ja liitteenä olevan strategian kuvauksen tiedoksi valtuustolle.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

110. Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten osaamiskartoitus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

111. Vanajanlinnan alueen kehittäminen / vuokrasopimuksen jatkaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

112. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

113. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 5.3.2018