Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

65 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

66 § Pöytäkirjan tarkastajat

67 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

68 § Määräalan myyminen Vanajanranta II –alueella

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

69 § Lisälainanottovaltuuden hakeminen jälkikäteen 2016 pitkäaikaisen lainan määrään

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

70 § Tekme Oy:n määräaikainen luottolimiitin muutos kaupungin konsernitilillä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

71 § Kaupungin edustaminen osakaskuntien ja tiekuntien kokouksissa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

72 § Hämeenlinnan kaupungin edustajien nimeäminen Musiikinystävät ry:n hallitukseen kaudelle 2017-2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin jäseniksi Helena Lehkonen ja Pentti Nyholm sekä heille varajäseniksi Teija Arvidsson ja Ritva Oinonen.

73 § Hämeenlinnan kaupungin lausunto lautamiesten lukumäärästä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

74 § Myydyt kiinteistöt ja osakehuoneistot vuonna 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

75 § Vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

76 § Tuloksellisuusohjelma

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin:

1. Lisätään kohta ”Lastensuojelun ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta ei saa heikentää” /LANULA

2. Poistetaan kohta IKLA/Päivätoimintojen supistaminen

3. Poistetaan kohta Henkilöstöpalvelut/Pikkujoulut

4. Poistetaan kohta YHLA/Leikkipaikkaverkoston supistaminen

77 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

78 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

79 § Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n oman pääoman vahvistaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 6.2.2017