Kaupunginhallituksen päätökset 8.1.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajat

3. Käsittelyjärjestys 

4. Valtuustoaloite Teuron Ritoniementien alueen ottamisesta viipymättä asemakaavatarkasteluun

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5. Valtuustoaloite Engelinrannan osayleiskaavan ottamisesta uudelleen tarkasteluun

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

6. Valtuustoaloite matkailuelinkeinon edistämiseksi - Pekka Arvio ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

7. Valtuustoaloite: Asiakasmitoitus Hämeenlinnan lastensuojelun sosiaalityöhön - Mirka Soinikoski ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

8. Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä - Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

9. Lausunto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

10. Sosiaalipäivystyksen siirtäminen Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksen yhteyteen 1.3.2018 alkaen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

11. Toimiminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksessa

Päätettiin jättää pöydälle äänin 6-5.

12. Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13. Lahjoitus Hämeenlinnan Taidemuseolle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

15. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 8.1.2018