Kaupunginvaltuuston päätökset 11.12.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

153. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

154. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

155. Pöytäkirjan tarkastus

156. Käsittelyjärjestys

157. Kaupungin maankäytön keskeisten hankkeiden projektinhallintaselvitys

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

158. Asemakaava nro 2534 Killintie 3

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

159. Hämeenlinnan kaupungin ympäristökatsaus ja ympäristötilinpäätös vuodelta 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

160. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön rakentamislainoille, kohteena Tuuloksen Raikontien uudisrakennus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

161. Varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaiset r.p.:lle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

162. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

163. Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n siirtäminen osaksi kaupunkirakennetoimialaa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

164. Hallintosäännön muutos 1.1.2018 alkaen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

165. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2017 talousarvion muutos

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

166. Kiinteän omaisuuden investointitulot 2017

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

167. Talousarviomuutos 2017, kaupunkirakennelautakunta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

168. Talousarviomuutokset vuodelle 2017, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

169. Talousarvion 2017 muutosesitys, konsernipalvelut ja yhteiset erät

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

170. Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten ja nuorten tuetun asumisen yksikön perustaminen ja siihen liittyvä talousarviomuutos vuodelle 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

171. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

172. Pohjois-Lammin rantaosayleiskaavan muutos, Kuohijärvi, Lieso

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

173. Rakentaminen ja kunnossapito -tulosalueen hinnastot ajalle 1.1. - 31.12.2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 11.12.2017