Kaupunginvaltuuston päätökset 30.1.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastus

4 § Käsittelyjärjestys

5 § Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2017

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

6 § Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2017

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

7 § Asemakaavan muutos nro 2526, Kankaantaus 78

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

8 § Katu- ja yleisten alueiden taksojen ja lupaohjeiden hyväksyminen                  

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

9 § Valtuustoaloite: Uusia toimintatapoja käyttöön maisemaa muuttavan toiminnan lupaharkinnassa – Vihreä valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

10 § Valtuustoaloite asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen käyttöönotosta Hämeenlinnassa – Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

11 § Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kohti vähäpäästöistä Hämeenlinnaa – Energiansäästöstrategia käytäntöön

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

12 § Kuntalaisaloite asukas- ja työpaikkapysäköinnin järjestämisestä Hämeenlinnan keskustassa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 § Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Sari Myllykangas

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin Aarne Kaurasen varajäseneksi Tiia Nurminen

14 § Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali / Teppo Turja

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin elämänlaatulautakuntaan jäseneksi Henrik Arvidsson. Lisäksi valtuusto päätti valita Henrik Arvidssonin tilalle elämänlaatulautakunnan varajäseneksi Antti Valkaman.

15 § Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen ero, uusien jäsenten ja tilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin säätiön hallitukseen kaudeksi 2017-2019 Hanna Heikkilä ja kaudeksi 2017-2018 Ari Lahdenperä.

16 § Edustajien valinta Hämeenlinnan Seudun opiskelija-asuntosäätiön hallitukseen sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin hallitukseen Reetta Lahtinen ja Jarmo Kulmala.

17 § Työllisyydenhoidon toimintamalli

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 § Toimintamalli maahanmuuttajien kotouttamiseksi

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 § Matintalojen omistusjärjestely ja omavelkainen takaus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 § Asemakaava nro 2412. Enkkeli

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 § Asemakaavan muutos nro 2521, Hätilä II  / rakennuskiellon jatkaminen Hätilän II vaiheen asemakaavanmuutosalueella

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 § Luottamustoimien päättyminen ja uuden jäsenen vaali / Aleksi Erola

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin jäseneksi Amanda Maula.

23 § Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallituksen jäsenten toimikauden jatkaminen 31.5.2017 asti ja tilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 § Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksen jäsenten toimikauden jatkaminen 31.5.2017 asti ja tilintarkastajien valinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 30.1.2017