Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 21.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokouksessa käsiteltiin pykälät 1-10. 
Puheenjohtajana toimi Jenna Kankaanpää.
Esittelijänä toimi maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki.

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Nylund ja Soila Nyholm.

3. Käsittelyjärjestys
Esityslistan mukaan.

4. Joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2017
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

5. Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen ilmoittaminen vammaiskorttikohteeksi
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

6. Kaupunkiliikenteen muutokset kesäliikenteeseen 2018
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

7. Joukkoliikennejaoston jäsenten osallistuminen joukkoliikenneseminaareihin
Valittiin Jenna Kankaanpää osallistumaan iltapäiväseminaariin 15.3.2018 ja yksi jäsen osallistumaan Paikallisliikennepäiville 27.-28.9.2018.

8. Muutokset seutuliikenteeseen Hämeenlinna – Hattula – Hauho (Mikkolan Liikenne Oy, bruttosopimus)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Tervakosken bussiliikenteen palvelutaso
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

10. Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 22.2.2018