Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 22.1.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Nylund ja Soila Nyholm.

3 § Käsittelyjärjestys

Puheenjohtaja ehdotti käsittelyjärjestyksen muutosta siten, että käsitellään lisälistan pykälät § 12-17 ennen esityslistan mukaista järjestystä §4.

Joukkoliikennejaosto kannatti ehdotusta yksimielisesti.

4 § Aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2019-2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

5 § Tervakosken bussiliikenteen palvelutaso

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

6 § Waltti-palvelupisteverkoston laajentaminen Hämeenlinnan seudulla

Keskustelujen pohjalta suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Joukkoliikennejaosto päättää: Joukkoliikennejaosto päätti palauttaa valmisteluun.

7 § EU:n palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja kansallisen liikennepalvelulain (320/2017) mukainen yksinoikeudensuoja Hämeenlinnan toimivaltaisen viranomaisen järjestämässä liikenteessä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

8 § Hattulan kunnan kutsutaksiliikenne

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

9 § Pirkanmaan Ely-keskuksen liikennehankinnat

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

10 § Hämeenlinnan Hauhon palveluliikenteen ja henkilökuljetusten hankinnat ja kilpailutukset vuonna 2019

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

11 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

12 § Joukkoliikennejaoston kokoonpano 2019 – 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

13 § Esittely joukkoliikennejaostossa

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

14 § Läsnäolo joukkoliikennejaoston kokouksissa

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

15 § Joukkoliikennejaoston kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

16 § Varajäsenen kutsuminen joukkoliikennejaoston kokoukseen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

17 § Joukkoliikennejaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 23.1.2019