Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 12.12.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

103 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

104 § Pöytäkirjan tarkastajat

105 § Käsittelyjärjestys

106 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

107 § Kaupungin järjestämien vaalimainostelineiden sijoituspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

108 § Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan 23.8.2017 tekemään päätökseen nro 208
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

109 § Asemakaava nro 2539, Taipaleentien eteläpuoli
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

110 § Kaupunkilautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

111 § Vuoden 2018 perusparannushankeohjelma
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

112 § Valtuustoaloite Engelinrannan osayleiskaavan ottamisesta uudelleen tarkasteluun
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

113 § Valtuustoaloite Teuron Ritoniementien alueen ottamisesta viipymättä asemakaavatarkasteluun
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

114 § Infran vuoden 2018 kaluston hankintaesitys
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

115 § Oikaisuvaatimus myymälärakennuksen rakennusluvasta
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

116 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

117 § Kaupunkirakennelautakuntaan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

118 § Oikaisuvaatimus piharakennuksen julkisivumuutoksen toimenpideluvasta
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 13.12.2017