Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 6.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat 

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

3 § Käsittelyjärjestys

4 § Ympäristöterveydenhuollon taksa 
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

5 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

6 § Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen vuonna 2017 ja valvontasuunnitelman tarkistus vuodelle 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

7 § Infran kunnossapidon periaatteet vuonna 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

8 § Sopimus yhteistyöstä vesihuollon ja hulevesien viemäröinnin rakentamisessa ja kehittämisessä
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

9 § Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen päivittäminen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

10 § Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

11 § Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

12§ Hankintojen kilpailutusperiaatteet: Päällysteurakka 2018 (-2021) ja Valtatien 10 parantaminen Katuman kiertoliittymän kohdalla
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

13 § Talonrakennuttamisyksikön talonrakennusinvestointien yleiset kilpailutusperiaatteet 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

14 § Investointien käyttösuunnitelma 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

15 § Kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelma vuodelle 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

16 § Kaupunkirakennelautakunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta 2017
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

17 § Asemakaava nro 2536, Paikkalan teollisuusalue
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

18 § Poikkeaminen, Jäniksenpolku 26, Puistonmäki, 109-12-2-23
Keskustelun kuluessa Soila Nyholm esitti, että poikkeamiseen suostutaan sillä edellytyksellä, että se ei rajoita naapurin rakentamista. Ehdotusta kannattivat Leena Suojala, Antero Niemelä sekä Seppo Kuvaja. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä sai kaupunkirakennejohtajan ehdotus viisi (5) ääntä (Laatikainen, Sergejeff, Vesala, Lehtonen ja Martikainen) ja Nyholmin ehdotus kuusi (6) ääntä (Nyholm, Niemelä, Suojala, Kuvaja, Arvio, Kankaanpää).

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä poikkeamisen sillä edellytyksellä, että se ei rajoita naapurin rakentamista.

Kaupunkirakennejohtaja ja puheenjohtaja jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

19 § Poikkeaminen, 109-483-1-682, Laukkulantie 1, Kalvola
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

20 § Oikaisuvaatimus Suomen kasarmin kadun liikenteen ohjaussuunnitelman päätökseen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

21 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2018
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

22 § Valtuustoaloite pysäköintiluvasta lähihoitajille – Mauri Ojamäki ym.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

23 § Valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupungin keskusta-alueen pysäköintiratkaisun uudistamiseksi - Ville Lintula ym.
Kaupunkirakennelautakunta  päätti yksimielisesti, että kaupunkirakennejohtajan päätöksestä jätetään kohta 3 pois ja hyväksytään kohdat 1, 2, 4 ja 5.

Päätös:

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1. Aloitteen pohjalta muutetaan valtuuston KV 14.11.2016 § 131 hyväksymää pysäköintiohjelmaa siten, että tunnuspysäköintiä voidaan laajentaa keskustan eteläosaan vilkkaimman kaupallisen keskustan ulkopuolella nykyisin maksullisen pysäköinnin alueilla. Pysäköintiohjelman tarkistus tuodaan erikseen päätöksentekoon. Tunnuspysäköinnin laajentaminen tehdään vuoden 2018 aikana.

2. Asukas- ja yritystunnuspysäköinnin lupaehdot tuodaan erikseen päätöksentekoon kaupunkirakennelautakuntaan vuoden 2017 tunnuspysäköintijärjestelmän seurannan valmistuttua.

4. Keskustan pysäköintikokonaisuutta käsitellään osana keskustavision päivitystä, joka käynnistetään 2018 aikana ja sen yhteydessä järjestetään laajaa vuorovaikutusta keskustan eri toimijoiden kanssa.

5. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

24 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

25 § Kaupunkirakennelautakuntaan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 7.2.2018