Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 12.12.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

110 § Talouden ja toiminnan seuranta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

111 § Sivistyksen ja hyvinvointitoimialan hankintasuunnitelma vuodelle 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

112 § Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tieto- ja  viestintäteknologiasuunnitelmat vuosille 2019-2021

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

113 § Harkinnanvaraiset järjestöavustukset vuonna 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

114 § Viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

115 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Viimeksi muokattu: 13.12.2018