Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 13.12.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

77 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

78 § Pöytäkirjan tarkastajat

79 § Käsittelyjärjestys

80 § Talouden ja toiminnan seuranta
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

81 § Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

82 § Myytävän palvelun hinnat varhaiskasvatuksessa 1.1.-30.7.2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

83 § Hankintasuunnitelma vuodelle 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

84 § Sibelius-brändityön jatko
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutettu ehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy suunnitelman Sibelius-brändityön rahoituksen käytöstä. Rahoituksen käytössä huomioidaan lasten ja nuorten konsertit sekä Sibelius-sävellyskilpailun tulokset.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

85 § Harkinnanvaraiset järjestöavustukset vuonna 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutettu ehdotus:Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

1)      myöntää avustukset muutetun liitteen mukaisesti. Avustukset myönnetään ehdollisena kunnes kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu

2)      edellyttää, että kaikkien avustusta saaneiden kanssa tehdään yhteistyösopimus

3)      jättää 1300 euroa virkamiespäätöksillä jaettavaksi

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

(muutettu kohta liitteessä Kanta-Hämeen perhetyö ry:n avustus 500 (lisättiin 200 euroa)

86 § Viranhaltijapäätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

87 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Lisälista: 88 § Sopimus Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustamisesta vuodelle 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 14.12.2017