Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 29.11.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

55 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

56 § Pöytäkirjan tarkastajat

57 § Käsittelyjärjestys

58 § Talouden ja toiminnan seuranta
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

59 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

60 § Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n sopimus vuodelle 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että teatterin tulee kiinnittää huomiota täyttöastetavoitteisiin.

61 § Hämeenlinnan Musiikinystävät ry:n sopimus vuodelle 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

62 § Hämeenlinnan kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Tavastian sopimus vuodelle 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

63 § Liikuntapalvelujen sopimukset vuonna 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

64 § Museoiden henkilötyövuosia ja yksikköhintoja vuonna 2018 koskeva opetus- ja kulttuuriministeriön päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

65 § Valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensoimista valtionavustuksella koskeva opetus- ja kulttuuriministeriön päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

66 § Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvän yhteistyösopimuksen jatko vuosille 2018-2021
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

67 § Ohjaamotoiminnan käynnistyminen Hämeenlinnassa
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

68 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti pienillä muutoksilla. 

Lisäksi keskustelun kuluessa Jukka Jokinen ehdotti ja Taavela, Kylliäinen ja Heinonen kannattivat, että tehdään seuraava lisäys sivulla 95 kohdassa: 
Lisäksi huomioidaan seuraavat asiat… lisätään kohta 7: Tehtyjä päätöksiä ei pureta koskien Tavastian lukion tilaratkaisuja sijoitettuna Hattelmalan tielle

Asiasta äänestettiin ja esittelijän ehdotus tuli päätökseksi äänin 6-5

69 § Oikaisuvaatimus Jukolan kirjaston siirrosta Nummikeskukseen
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

70 § Perintövarojen myöntämisen periaatteet
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

71 § Sibelius-brändityön jatko
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että rahoituksesta päätetään lautakunnassa erillisen suunnitelman mukaan.

72 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset keväällä 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

73 § Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikuttamisen vuosisuunnitelma 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

74 § Viranhaltijapäätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

75 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

76 § Kulttuuri- ja liikuntapalkinnon myöntäminen v. 2018
Lautakunta päätti palkintojen saajat. Palkinnot jaetaan 19.1.2018 kaupungin syntymäpäiväjuhlassa, jossa palkintojen saajat julkistetaan.

Viimeksi muokattu: 30.11.2017