Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 6.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

3 § Käsittelyjärjestys

4 § Vuoden 2018 tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

5 § Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

6 § Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä vuodelta 2017
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

7 § Sivistys – ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

8 § Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittämisehdotukset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

9 § Päiväkotihoidon palvelusetelituotantoa ohjaavan sääntökirjan päivitys
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutettu päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä päiväkotihoidon palvelusetelituotantoa ohjaavan sääntökirjan. Sääntökirjan toimeenpanossa tulee huomioida perheiden tarpeet. Sääntökirja otetaan käyttöön 1.8.2018.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

10 § Tarkennus Hämeenlinnan kaupungin esioppilaaksi oton periaatteisiin
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

11 § Hankkeiden ilmoittaminen vuosille 2019-2022 laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

12 § Viranhaltijapäätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

13 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 7.2.2018