Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 13.12.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

65 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

66 § Pöytäkirjan tarkastajat

67 § Käsittelyjärjestys
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

68 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen myyntihinnat vuosille 2018-2019
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

69 § Sosiaalipäivystyksen siirtäminen Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksen yhteyteen 1.3.2018 alkaen
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

70 § Sosiaali- ja terveystoimen alainen palveluverkko osana kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lautakunta lisäsi päätösehdotuksen kohtaan 1. että tilojen tulee olla myös esteettömiä

71 § Hämeenlinnan kaupungin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lausuntoa tarkennetaan vielä virkamiestyönä lautakunnan ja kaupunginhallituksen evästysten pohjalta.

72 § Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin toteuttamisohjelma vuodelle 2018
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti             

73 § A-Klinikkasäätiön sopimuksen ja tuotannon siirto A-Klinikka Oy:lle 1.1.2018 alkaen
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

74 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelman 2018 vajeen vaatimat toimenpiteet
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

75 § Talouden seuranta tammi- marraskuu 2017 sosiaali- ja terveyslautakunta
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

76 § Viranhaltijapäätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 14.12.2017