Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 21.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

12 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

13 §  Pöytäkirjan tarkastajat

14 §  Käsittelyjärjestys

15 §  Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2017
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

16 §  Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin toteuttamisohjelma kuntouttavasta työtoiminnasta vuodelle 2018
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

17 §  Harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeet ja myöntämisperusteet
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

18 §  Yhteisöavustukset monikulttuurityössä
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

19 §  Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

20 §  Lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailuttaminen ja hankinnan periaatteet
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

21 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

22 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Sosiaali-  ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen

Viimeksi muokattu: 22.2.2018