Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 23.1.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajat

3. Käsittelyjärjestys

4. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostossa käsitellyt asiat vuonna 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

5. Lastensuojelun edunvalvojien palkkiot
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

6. Maakunnallisen lastensuojelun laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon ja kotiin annettavan perhekuntoutuksen hankintaa koskeva hankinta-oikaisuvaatimus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

7. Maakunnallisen lastensuojelun laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon ja kotiin annettavan perhekuntoutuksen hankintaa koskeva hankinta-oikaisuvaatimus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

8. Maakunnallisen lastensuojelun laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon ja kotiin annettavan perhekuntoutuksen hankintaa koskeva hankinta-oikaisuvaatimus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

9. Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon kaudelle 2017 – 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti ja valitsi vanhusneuvostoon edustajaksi Pentti Nyholmin.

10. Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen vammaisneuvostoon kaudelle 2017-2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti ja valitsi vammaisneuvostoon edustajaksi Pia-Nina Mohrin.

11. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston valinta 1.1.2019-31.5.2021.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti ja valitsi yksilöjaostoon:
Mika Rintala (edustaja) / Vesa Mäkinen (varajäsen)
Mauri Ojamäki (edustaja, pj) / Kirsi Hultin (varajäsen),
Airi Raitaranta (edustaja, varapj) / Outi Bottas (varajäsen),
Jens Willadsen (edustaja) / Ville Honkasaari (varajäsen)
Pirkko Mattila (edustaja) / Timo Kaunisto (varajäsen)

12. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

13. Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 23.1.2019