Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 24.1.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 §  Pöytäkirjan tarkastajat

3 §  Käsittelyjärjestys

4 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2017 tehtävien muutoksien hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

5 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma toimintavuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

6 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelman 2018 muutoksen hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

7 §  Selonteko sosiaali- ja terveyslautakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

8 §  Ilveskodin sopimus vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

9 §  Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön vuosisopimus vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

10 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

11 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen ja totesi, että se ei käytä otto-oikeuttaan. 

Viimeksi muokattu: 25.1.2018