Tarkastuslautakunnan päätökset 1.3.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

8 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

9 § Pöytäkirjan tarkastajat 

10 § Käsittelyjärjestys 

11 § Hämeenlinnan Kaupunginmuseo
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

12 § Hämeenlinnan Taidemuseo
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

13 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 toimintakertomus
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

14 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

15 § Esteellisyydet vuoden 2017 arviointiin
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 5.3.2018