Tarkastuslautakunnan päätökset 19.12.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

86 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

87 § Pöytäkirjan tarkastajat

88 § Käsittelyjärjestys

89 § Terveyspalvelut

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

90 § Ympäristöpalvelut

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

91 § Tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2019 - 2022

Hyväksyttiin tarkastuspäällikön korjattu ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa edellisen kokouksen päätöksen 22.11.2018 § 85 uuteen käsittelyyn, koska päätösosiosta oli jäänyt pois TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n poissulkeminen ja poissulkemisen perusteita on täsmennetty. 

Liitteet:

- Hankintayksikön yhteenveto
- Hankintayksikön hankintakertomus
- Tarjouksen poissulkeminen (Salassa pidettävä)

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. Tarjouskilpailusta suljetaan pois TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy (0998761-4). Yksilöidyt poissulkemisen perusteet ovat liitteenä. (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20. kohta)

2. Hämeenlinnan kaupungin vuosien 2019 – 2022 tilintarkastajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Oy (2776089-4) ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään JHT, HT Minna Ainasvuori. Hankinnan sopimuskausi koskee vuosien 2019 –2022 tilintarkastusta ja optiona vuosien 2023 -2024 tilintarkastusta.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä noin 620 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen optioiden käytön. Kokonaisarvosta noin 240 000 euroa kohdistuu tytäryhteisöjen tilintarkastukseen. Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen tilintarkastajayhteisön valinnasta, varmennetaan tilintarkastajan valinta kaupungin määräysvallassa olevissa yhteisöissä konsernijohdon toteuttamalla omistajaohjauksella. Tarkastuslautakunta oikeutetaan päättämään tilintarkastusta koskevista optiovuosista.

92 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelma

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

93 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 20.12.2018