Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan päätökset 24.1.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § -3 § järjestäytymispykälät
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

4 § Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin puitesopimus ja toteuttamisohjelma vuodelle 2017
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

5 § Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön vuosisopimus 2017
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

6 § Terveyspalveluiden palvelusopimuksen 2017
hyväksyminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti

7 § Terveyspalveluiden vuoden 2016 palvelusopimuksen muuttaminen
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

8 § Ilveskodin palvelusopimuksen 2017 hyväksyminen
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

9 § Valinnanvapauskokeilun ehdot ja periaatteet - asiakirjan
hyväksyminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti

10 § Aikuissosiaalityön Arjen Tuki -kuntoutuspalvelu
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

11 § Aikuissosiaalityön ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tuetun asumisen palvelu
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

12 § Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan ja Ikäihmisten lautakunnan toiminta-säännön muutokset
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

13 § Hämeenlinnan kaupungin täydentävän toimeentulotuen ohjeet ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

14 § Viranhaltijapäätöksiä
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

15 § Talouden riskit 2017, Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

16 § Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön sr:n sääntömuutos
hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 25.1.2017