Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset 7.2.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § -3 § järjestäytymisasioita

4 § Ympäristöpalveluiden viranhaltijapäätökset
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

5 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

6 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoon saatettavat rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

7 § Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen vuonna 2016
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

8 § Valvontailmoitukset
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

9 § Arviointiraportti kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynnistä
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

10 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Pekka Kukkolan maa-aineslupapäätöksestä tehdystä valituksesta
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti, mutta Juha Tuomi ja Irmeli Lehtonen jättivät eriävän mielipiteen lausunnoista

11 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Pekka Kukkolan ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti, mutta Juha Tuomi ja Irmeli Lehtonen jättivät eriävän mielipiteen lausunnoista

12 § Ympäristöluvan muuttaminen Niemisen Sora Oy
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

13 § Maa-aineslupa Hauhon Hiekka Oy sekä ratkaisu toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

14 § Poikkeamispäätös, Kotipolku 6, Voutila, 109-25-127-5 
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

15 § Poikkeamispäätös, Ruistie 18, Kankaantausta, 109-20-1-2 
keskustelun kuluessa Juha Tuomi teki pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että neuvottelujen jälkeen lautakunta myöntäisi ajoyhteyden Uurtamonpolun kautta. Ehdotus sai kannatusta ja äänestyksen jälkeen Juhan Tuomen ehdotus tuli päätökseksi, äänin 5-6

16 § Suunnittelutarveratkaisu, Eteläinen, 109-437-11-41, Rouvinperä 8
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

17 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma 2017
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

18 § Siirtämis- ja purkamisvelvoitetta koskevan uhkasakon asettaminen, kiinteistö 109-481-2-44, osoitteessa Luutiontie 56, 14500 Iittala
päätettiin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 8.2.2017