C21-kaupungit kokoontuivat Helsingissä

Kiina-yhteistyötä tiivistetään

Suomen 21 suurimman kaupungin johtajat päättivät tapaamisessaan 29. elokuuta vahvistaa yhteistyötään Kiinaan liittyvissä kysymyksissä.

Kiina-yhteistyön vaikuttavuuden parantamiseksi kaupungit perustavat Kiina-asioihin keskittyvän kaupunkien välisen yhteistyöverkoston, jonka tavoitteina on vahvistaa kaupunkien välistä yhteistä tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta sekä identifioida konkreettisia yhteistyöteemoja ja -alueita, joissa tarvitaan kaupunkien yhteisiä toimia ja tekemistä.

Yhteistyö aloitetaan matkailun, talviurheilun sekä kestävän kehityksen alueilta. Kaupungit tekevät jo tällä hetkellä yhteistyötä Kiinan kanssa, mutta toistaiseksi kaupunkien keskinäinen yhteistyö asiassa on ollut satunnaista. Samanaikaisesti Kiinan merkitys potentiaalisena kumppanina ja kaupunkien kansainvälisessä yhteistyössä on kasvanut voimakkaasti. 

Tämän potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen onnistuu parhaiten parantamalla suurten kaupunkien keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tavoitteellisemman ja suunnitelmallisemman yhteistyön kautta Kiina-yhteistyötä vakiintuneemmin tekevät kaupungit voivat tarjota asiantuntemustaan laajemman kaupunkiverkoston käyttöön. 

Yhteistyö voi tuoda merkittävää lisäarvoa kaupunkien ja kiinalaisten kaupunkien sekä laajemmin Suomen ja Kiinan välisille suhteille ja yhteistyölle. Verkosto vahvistaa osaltaan myös koko kansallista Kiina-strategiaa ja luo parempia edellytyksiä asiaan liittyvälle valtion ja kaupunkien väliselle yhteistyölle.

Suomen 21 suurimman kaupungin johtajat tapasivat C21 -kaupunkien kokouksessa Turussa 29.8.2018. Kiina-yhteistyöasian käsittelyä jatketaan myös seuraavassa C21 -kokouksessa Espoossa 16.11.2018.

Kevään 2019 kokoukset päätettiin pitää alkuvuonna Seinäjoella ja eduskuntavaalien jälkeen Vantaalla. Seinäjoen kokousajaksi on jo varmistunut 23.tammikuuta klo 12.00 – 17.00.

Lisätiedot: kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, puh. 03 621 2900, timo.kenakkala@hameenlinna.fi

Asiasanat: kaupunki, yhteistyö
Viimeksi muokattu: 30.8.2018