HAMKO ja kaupunki tiiviimpään yhteistyöhön - www.hameenlinna.fi

HAMKO ja kaupunki tiiviimpään yhteistyöhön

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hamko ry ja Hämeenlinnan kaupungin johtoryhmä istahtivat torstaina yhteiseen lounaspöytään miettimään kaupungin, opiskelijakunnan ja opiskelijoiden yhteistyötä. Opiskelijakunnan edustajat totesivat, että Hämeenlinnaan tullaan opiskelemaan koulu edellä, ei niinkään koulun sijaintikaupunki edellä. Hämeen ammattikorkeakoulussa on sellaisia koulutusohjelmia, jota muualla Suomessa ei ole kuten esim. Lepaan yksikkö.

Tapaamisen yhteydessä keskusteltiin mm. siitä mitä nuoret, valmistuvat opiskelijat odottavat asuinpaikkakunnaltaan. Kaupunki on myös pohtinut miten valmistuvat opiskelijat saataisiin jäämään Hämeenlinnaan. Vaikuttavina tekijöinä korostuivat työ, asuminen, julkinen liikenne ja palvelut. 

Edelleen pohdittiin sitä miten kaupunki hyödyntää ammattikorkeakoulua ja opiskelijoita ja miten yhteistyötä tässä voisi kehittää. Esiin nousivat mm. opinnäytetyöt ja kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikat.

Tapaamisen yhteydessä päätettiin ottaa opiskelijat ja opiskelijakunta entistä paremmin mukaan erilaisiin kaupungin kehittämishankkeisiin kuten esim. kaupunkikeskustan suunnitteluun ja kaupunkikulttuuriin kehittämiseen. Vastaavia tapaamisia opiskelijakunnan kanssa järjestetään jatkossa vähintään kerran vuodessa ja viestintäyhteistyötä lisätään.

Hämeen Ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan toimipisteessä on noin 4500 opiskelijaa.

Lisätiedot: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, puh. 03 621 2300, juha.isosuo@hameenlinna.fi

Asiasanat: ammattikorkeakoulu
Viimeksi muokattu: 13.4.2018