Hämeenlinnalle UNICEFin tunnustus lapsiystävällisyydestä

Suomen UNICEF myöntää Hämeenlinnan kaupungille kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Aiemmat tunnustukset Hämeenlinna on saanut vuosina 2013 ja 2015.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 16 suomalaista kuntaa. Mallia pilotoitiin vuosina 2012–2013 Hämeenlinnan kanssa. UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Hämeenlinna on UNICEFin pitkäaikainen ja tärkeä yhteistyökumppani. UNICEF kehitti Lapsiystävällinen kunta -mallin yhdessä Hämeenlinnan kanssa ja kaupunki oli vuonna 2013 ensimmäinen tunnustuksen saaja.

- ”UNICEF haluaa lämpimästi kiittää Hämeenlinnaa erinomaisesta yhteistyöstä.  Kaupunki on myös ansiokkaasti jakanut tietoa ja kokemuksiaan muille kunnille. Lisäksi Hämeenlinna on osallistunut aktiivisesti lapsiystävällisen hallinnon valtakunnalliseen kehittämiseen,” kiittää Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola. 

”Olemme ylpeitä ja iloisia, että UNICEF on päättänyt myöntää Hämeenlinnalle jo kolmatta kertaa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Erityisen tärkeää meille on lasten ja nuorten osallisuus, joka näkyy mm. arjen toiminnoissa kouluissa ja päiväkodeissa,” kertoo Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. 

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Suomen UNICEFin asiantuntijan mukaan Hämeenlinnassa on tehty merkittävää työtä esimerkiksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Kaupungissa hyödynnetään aktiivisesti nuorten asiantuntijaraateja ja vaikuttajaryhmiä. Nuorten ja kaupungin luottamushenkilöiden yhteistyötä toteutetaan myös monin eri tavoin. Nuoret ovat lisäksi saaneet edustajapaikat kolmeen tärkeimpään lautakuntaan ja kaupunginvaltuustoon. 

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki, strategiajohtaja Markku Rimpelä, p. 03 621 2555, markku.rimpela (at) hameenlinna.fi 

Suomen UNICEF ry, Sanna Koskinen, asiantuntija. p. 050 576 2293, sanna.koskinen (at) unicef.fi

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -mallista

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/QA_lapsiystavallinen_kunta.doc

Viimeksi muokattu: 5.12.2017