Hämeenlinnan ja Hattulan uimarantojen vesi on uimakelpoista

Hämeenlinnassa ja Hattulassa viranomaisvalvonnassa on 24 uimarannan veden laatu. Hämeenlinnan uimahallin uimaranta oli kahtena kesänä pois käytöstä uimahallin peruskorjauksen ja maaperän puhdistuksen vuoksi.

Tänä kesänä uimahallin ranta on jälleen uimarantakäytössä. Valvottavista uimarannoista yleisiä uimarantoja on 8 ja pieniä yleisiä uimarantoja 16. Yleisten uimarantojen uimaveden laatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle.

Uimakaudella 2018 valvontaan kuuluvat uimarannat

Hämeenlinnassa

Yleiset uimarannat: Ahvenisto, Alajärvi Tervaniemi, Aulangonjärvi Kihtersuo, Hauhonselkä Pappilanaro, Ormajärvi Sankolan ranta, Pannujärvi ja Vanajavesi uimahallin ranta

Pienet yleiset uimarannat: Aulangonjärvi ulkoilumaja, Kahtoilampi, Kankaistenjärvi, Katumajärvi Idänpää ja OTK:n ranta, Leheejärvi Kopsjoen uimaranta, Matkalampi, Ormajärvi Untulan ranta, Suolijärvi Kirkkoranta, Teuronjärvi, Vanajavesi Lepaanrannan ulkoilumaja sekä Äimäjärvi urheilukentän ranta

Hattulassa

Yleinen uimaranta: Vanajavesi Herniäinen

Pienet yleiset uimarannat: Armijärvi Nihattulan ranta, Lehijärvi Kalkkonen sekä Vanajavesi Eerolan ja Pappilannimen rannat

Uimakauden ensimmäiset uimavesinäytteet otettu

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on ottanut tämän uimakauden (15.6.-31.8.2018) ensimmäiset uimavesinäytteet. Yleisten uimarantojen ensimmäiset näytteet otettiin kaksi viikkoa sitten. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta näytteet otetiin tällä viikolla. Yleisten uimarantojen näytetulokset ja myös osa tällä viikolla otetuista näytteistä on valmistunut. Tulosten perusteella uimavesi täytti mikrobiologiset laatuvaatimukset kaikissa näytteissä eli vesi on uimakelpoista. Tällä viikolla uimaveden lämpötila vaihteli välillä 14,5 -20 °C. Hämeenlinnan aupungin verkkosivuilta www.hameenlinna.fi/uimavesi voi seurata näytetuloksia kohdasta Kesän 2018 näytteenottosuunnitelma ja tulokset.

Syanobakteereita eli sinilevää havaittiin vähäisiä määriä vain Kankaistenjärven pienellä yleisellä uimarannalla. Sinilevätilanne saattaa vaihdella nopeasti eikä yhdessä paikassa tehty havainto kuvaa koko järven tilaa. Tästä syystä viranomaispalvelut suosittaa, että uimarit tarkistaisivat silmämääräisesti uimaveden laadun aina ennen kuin menevät uimaan. Sinileväpitoista vettä ei tule myöskään käyttää löylyvetenä. Yleistä tietoa syanobakteereista eli sinilevistä löytyy täältä

Uimarannoilla oleilevat linnut aiheuttavat haittaa erityisesti Tervaniemen uimarannalla. Lintuja kannattaa mahdollisuuksien mukaan häiritä ja hätistellä. Lintuja ei myöskään kannata ruokkia. Näillä toimenpiteillä voidaan estää lintuja asettumasta rannalle. Rannan siivousta tehostetaan, kun lintujen aiheuttamia ongelmia havaitaan. 

Roska-astioiden täyttyminen uimarannoilla on havaittu ongelmaksi. Havaintojen mukaan roska-astioissa on roskia, joiden ei voida ajatella syntyneen uimarannalla. Viranomaispalvelut muistuttaa, että uimarannoilla olevat roska-astiat on tarkoitettu ainoastaan uimarannalla syntyviä roskia varten.

Lisätietoja

terveystarkastaja Päivi Lindén,
puh. 03 621 3771, paivi.linden@hameenlinna.fi

Syanobakteerit eli sinilevät 

Miten tunnistaa sinilevän eli syanobakteerin?

1) Kotikäyttöön sopiva testi on nostaa levää kepillä. Jos keppiin jää roikkumaan jotain, kyse on (yleensä) rihmamaisesta viherlevästä. Sinilevä on pientä yksittäistä hippua, joten se ei voi jäädä roikkumaan tikkuun.

2) Myös ns. vesilasitesti on käyttökelpoinen. Testissä leväpitoisen veden annetaan ensin seistä rauhassa lasissa. Jos pintaan nousee vihreä kerros, kyseessä on ilmeisesti sinilevä. 

Ohje syanobakteerien (sinilevien) esiintymisen runsauden arviointiin

0) ei havaittu: uimaveden pinnalla tai uimarantaveden rajassa ei ole havaittu syanobakteereja

1) havaittu vähän: syanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä

2) havaittu runsaasti: uimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä syanobakteerilauttoja tai uimarannalle on ajautunut syanobakteerikasaumia

3) havaittu erittäin runsaasti: syanobakteerit muodostavat laajoja lauttoja tai niitä on ajautunut uimarannalle paksuiksi kasaumiksi.

Syanobakteerien aiheuttamat oireet

Rannalle ajautunut syanobakteerien (sinilevien) muodostama massa voi aiheuttaa jillekin uimareille iho-, silmä-, hengitystie- tai suolisto-oireita. Oireet ilmenevät ihon ja silmien ärsytyksenä, vatsavaivoina, oksenteluna, yskänä, kurkun käheytenä, kuumeena, hengitysvaikeuksina ja epätyypillisenä keuhkokuumeena. Syanobakteerien erittämät myrkyt voivat aiheuttaa myös näköhäiriöitä, puutumista, niskajäykkyyttä, nivelkipuja ja akuutteja myrkytyksiä. 

Sinilevien oiretutkimuksessa vuosina 2003-2005 vakavimmat oireet aiheutuivat ihon ja hengitysteiden kautta altistuneille (saunan löylyvesi ja vesiurheilulajit).

Muistathan, että

  • et käytä runsaasti sinilevää sisältävää vettä talousvetenä
  • et päästä lapsia tai koti- ja lemmikkieläimiä levämassan tahrimaan rantaan
  • et ui runsaasti levämassaa sisältävässä vedessä
  • et niele levien värjäämää vettä
  • et käytä leväpitoista vettä löylyvetenä

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut tihentää valvontaa niillä valvonnassaan olevilla uimarannoilla, joilla sinilevää on havaittu ja toimittaa tarvittaessa sinilevätiedotteita.  

Lisätietoja syanobakteereista saa www.ymparisto.fi

Viimeksi muokattu: 21.6.2018